Koncovky na Vyšehradě #7: pěšec navíc na jednom křídle

Tentokrát se zaměříme na skupinu pozic, u kterých se vyskytují pěšci jen na jednom křídle. Přitom silnější strana má o pěšce víc. Za jakých podmínek se podaří takovou výhodu prosadit? Jakou roli v tom hraje počet pěšců (je výhodnější 2 na 3, 3 na 4 anebo 4 na 5?) jejich struktura (mám pěšce ponechat v základním postavení anebo rozestavit nějak lépe?) postavení krále (aktivní ale nezranitelný) a relativní rozdíl v aktivitě obou nejsilnějších figur… Na to vše se podíváme a jednotlivé otázky si vyjasníme na příkladech z praxe.

K tréninku se sejdeme 3. června 2016 od 18 hodin ve vyšehradské klubovně na Výtoni.

Připravené diagramy naleznete vždy na vyšehradském webu, tentokrát konkrétně zde

Toto je poslední trénink před prázdninami.

zdraví

Petr Hlavsa