Příspěvky do konce března 2016

Prosím všechny od placení neosvobozené členy o zaplacení příspěvků do konce března 2016.

Přátelé,

Bylo současným vedením jednoty uloženo oddílům zaplatit členské příspěvky do konce března, jinak se oddíl nemůže platně zúčastnit valné hromady, která se koná dne 12. 4. 2016 od 17,00 hod.  Vím, že Vás popoháním obvykle až po skončení dubna, ale letos by fakt bylo dobře to uhradit.

Děkuji Vám. Věřte, že Nám to může hodně pomoci.

Petr Vaněk