Trénink věžověk a opakování slabé první řady – opět s IM Juřkem

Černý na tahu, co by jste mu poradili?

Černý byl na tahu,a rozhodl se řešit nepříjemnou vazbu Sd7 taktickým způsobem s využitím slabé první řady. 1…Vfe8. Je tah dobrý nebo špatný?

Černý na tahu. Pozice je
a)lepší pro bílého, má dvojici střelců a pěsce navíc
b)vyhraná pro černého, bílý doplatí na slabou 1.řadu

Černý byl na tahu a zahrál 1…Jxe4. Tento tah je a)špatný,černý přehlédl že e1 je kryto
b)správný, černý získal pěsce a výhodu

Michailu Talovi, který hrál bílými bylo jasné že se pouští na tenký led. Jeho 1.řada je slabá a černý může zahrát 1…Dxf4!?. Tal odpověděl 2.Ve7!?. Je 2.Ve7 dobrý tah?

V této teoretické pozici je na tahu černý. Ke své smůle nemůže použít Philidorovu obranu 6.řady. Existuje přesto způsob jak partii zachránit?