Principy koncovek, koncovky principů

Také jste někdy přemýšleli o tom, jak zlepšit hru v koncovkách? Zkušení trenéři tvrdí, že existují dvě různé cesty, kterými je možné se vydat.

V první řadě to jsou základní koncovkové pozice, jejich hodnocení a znalost technického postupu k dosažení výhry anebo remízy v konkrétním případě. Každý hráč zná řadu takových pozic a studiem koncovkové literatury i praktickou hrou si může znalosti v této oblasti rozšiřovat. Poznávat další a další typové pozice, rozlišovat dokonale rozdíly mezi nimi a hlavně si zapamatovat, jak správně v dané pozici zahrát.

Existuje ale ještě další způsob studia koncovek. Místo konkrétních pozic lze vyjít z malého počtu (deseti, maximálně patnácti) obecných principů koncovek a ty se naučit při vlastní hře uplatňovat.

 

Zkusím být konkrétnější – zamyslete se teď společně se mnou:

  1. Ovládáme dostatečně pěšcovou hru a jsou nám jasné důsledky konkrétní pěšcové struktury pro další vývoj koncovky?
  2. Umíme využít slabin soupeřova postavení a zejména principu dvou slabin v pozici?
  3. Dokážeme efektivně realizovat výhodu?
  4. Víme kdy a jak v koncovce výhodně provést výměnu figur?
  5. Známe zákonitosti fungování profylaxe v konečné fázi hry? Víme, kdy se vyplatí nespěchat a raději se soustředit na eliminaci soupeřovy protihry?
  6. Tušíme, kdy je možná či vhodná pasivní obrana formou vystavění pevnosti, přes kterou se soupeřovy figury nedostanou?
  7. Umíme rozehrát své figury v koncovce aktivně (např. pomocí oběti pěšce), dokážeme zvýšit působnost figur?
  8. Víme naopak, jak využít dominance – omezení působnosti figur soupeře? Podařilo se vám někdy dostat soupeře do zugzwangu?
  9. Známe dobře výhody dvojice střelců a umíme jich využít, zejména v koncovkách?
  10. Máme zažitá zlatá pravidla hry v koncovkách, abychom je přirozeně použili?

 

Všechny uvedené prvky koncovek, zvýrazněné v textu tučným písmem popisují témata (anebo, chcete-li, principy), kterým se budeme v novém vydání tréninků koncovek věnovat. Nebudeme spěchat – projdeme je postupně, pomalu a důkladně. A pokud to spolu vydržíme, všechna uvedená témata probereme. Není lepší školy než velmistrovské partie, proto se zaměříme na praktické ukázky ze hry předních velmistrů. A abychom se také sami aspoň trochu namáhali, zpestříme si tréninky cvičnými diagramy, jejichž řešení si na tréninku společně projdeme. Inspirací pro trénink nám bude vynikající kniha How to Play Chess Endgames od renomovaných autorů Karstena Müllera a Wolfganga Pajekena.

Věřím, že takto pojatý trénink může být užitečný pro každého vyšehradského hráče bez ohledu na jeho výchozí úroveň. Rozhodně se nikdo nemusí obávat, že látka na něj bude příliš obtížná. Tréninky budou otevřené, můžete si tedy dokonce vybrat i jen ta témata, která vás zajímají. Jejich rozpis s uvedením termínu, kdy se na konkrétní téma může dostat, budu průběžně publikovat na vyšehradském webu.

Letos na jaře (duben – červen 2017) bych rád probral první dvě velká témata. Prvním z nich je téma Aktivita jako klíčový prvek hry v koncovkách. Druhým budou Pěšci a pěšcová struktura v koncovce jako určující prvek pro hodnocení pozice, pro volbu plánu i pro výchozí bod k různým taktickým úvahám.

 

Začínáme hned po velikonocích, tj. v pátek 21.dubna v 18h, kdy se sejdeme v naší klubovně k prvnímu tréninku. Pobavíme se tam nad šachovnicí o aktivním králi v koncovce.

Pokud o tréninky máte zájem, určitě mi to dejte vědět, ať mám přehled o poptávce. Rád bych také věděl, jestli si přejete zasílat cvičné diagramy.

 

zdraví

Petr Hlavsa