Soustředění mládeže

Každoročně pořádá náš oddíl letní soustředění mládeže.

Soustředění probíhá nejčastěji formou letního tábora s bohatým programem, celotáborovou hrou a celodenním vyžitím, tak jak je znáte z běžných táborů, s doplněným dvoufázovým tréninkem šachové hry pod vedením zkušených trenérů.

Pravidelně jsou pak na soustředění zváni i silní praktičtí hráči, kteří zde při přednáškách předávají své zkušenosti nastupujícím generacím.

 

Plánovaná soustředění, zprávy z jejich průběhu, jakož i pořízené fotografie zde můžete nalézt v příslušných sekcích.